Gezocht: een postdoctoraal onderzoeker in machine learning en bioinformatica in het kader van het Genome4Brussels consortium


2022, G4BXL / Zaterdag, mei 21st, 2022

In het kader van het consortium Genome4Brussels (G4BXL) werven Prof. Tom Lenaerts en Dr. Sofia Papadimitriou (info) een postdoctoraal onderzoeker aan voor het Interuniversitair Instituut voor Bio-informatica in Brussel (http://www.ibsquare.be) en de ULB Machine Learning groep (http://mlg.ulb.ac.be) om hun fascinerende werk over de oligogenetische oorzaken van zeldzame en niet zo zeldzame ziekten voort te zetten. De aankondiging is beschikbaar via deze link: https://www.euraxess.be/jobs/697360 

De meeste huidige bioinformatica-instrumenten zijn gericht op de monogene oorzaken van ziekten. Prof. Tom Lenaerts en Guillaume Smits en hun teams werken aan de ontwikkeling van genomische interpretatie-instrumenten van de volgende generatie, die niet langer gericht zullen zijn op monogene oorzaken, maar de analyse zullen openstellen voor oli/polygene oorzaken van ziekten.

Zij hebben reeds veelbelovende resultaten bereikt met de ontwikkeling van VarCoPP en ORVAL (Variant Combinations Pathogenicity Predictor work (https://doi.org/10.1073/pnas.1815601116) en http://orval.ibsquare.be).

In het kader van het Genome4Brussels consortium werkt Prof. Tom Lenaerts aan de aanpassing van deze oligogenetische tools tot tools voor het opsporen van gennetwerken en de epigenetische werking van één (of meerdere) genen in relatie tot een ankergen. In dit geval is het ankergen dat wordt gebruikt om deze benadering toe te passen het FBN1-gen (dat het Marfan-syndroom veroorzaakt).

Een dergelijk ontwrichtend instrument zou op innovatieve wijze de ontdekking van nieuwe therapeutische wegen voor vele zeldzame en niet zo zeldzame ziekten mogelijk kunnen maken (te beginnen met het Marfan-syndroom).

Dankzij het werk van Fondation 101 Génomes en zijn partners heeft het team van Prof. Tom Lenaerts toegang tot de gegevens die nodig zijn om dit ambitieuze onderzoek uit te voeren en, dankzij Innoviris, tot de financiële middelen om dit te doen.

Doe mee aan dit avontuur en neem nu contact op met Prof. Lenaerts door hem te sturen: (i) uw CV, (ii) een lijst van publicaties, (iii) een motivatiebrief en (iv) drie referentiebrieven: Postdoctorale positie in machinaal leren en bio-informatica | EURAXESS België

Laat een reactie achter

Deze site maakt gebruik van Akismet te verminderen ongewenste. Meer informatie over hoe uw feedbackgegevens worden gebruikt.