Marfan Europe Network: Wat is er nieuw sinds Drammen?


GEMS, 2022

Op 16 september 2022 werd Romain uitgenodigd om aan het Marfan Europe Network (M.E.N.) een presentatie te geven over de voortgang van het Marfan 101 Genomes Project sinds de vorige netwerkbijeenkomst in september 2019 in Drammen. Dit was een uitstekende gelegenheid om een update te geven over de oprichting van de biobank (BioB) en de Genomic [...].

21 september 2022

Gezocht: een postdoctoraal onderzoeker in machine learning en bioinformatica in het kader van het Genome4Brussels consortium


2022, G4BXL

In het kader van het consortium Genome4Brussels (G4BXL) werven Prof. Tom Lenaerts en Dr. Sofia Papadimitriou (info) een onderzoeker aan om het Interuniversitair Instituut voor Bio-informatica in Brussel (http://www.ibsquare.be) en de ULB Machine Learning groep (http://mlg.ulb.ac.be) te vervoegen om het boeiende werk van hun team over de oligogene oorzaken van zeldzame en minder zeldzame ziekten voort te zetten. De aankondiging is beschikbaar [...]

21 mei 2022

Fondation 101 Génomes ontwikkelt samen met MIC-computerwetenschappers drie nieuwe Apps om onderzoek op het gebied van zeldzame ziekten te vergemakkelijken


GEMS, GEMVAP, 2022, Niet geclassificeerd

De F101G werd bijgestaan door drie computerwetenschappers om drie nieuwe apps te ontwikkelen ter vergemakkelijking van het onderzoek op het gebied van zeldzame ziekten (GEMS-proefproject) en om de resultaten van een bio-informaticatool waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (GEMVAP) ter beschikking te stellen van het grote publiek. Deze succesvolle samenwerking werd georganiseerd door mic.brussels (Microsoft/Regio Brussel) en de [...]...

19 mei 2022

Genome4Brussels door Emma Verkinderen


2022, G4BXL

Sinds 2019 neemt Fondation 101 Génomes deel aan het project Genome4Brussels, medegefinancierd door het Brussels Gewest (Innoviris). Dit project verenigt F101G en drie organisaties die gespecialiseerd zijn in bio-informatica, genetica en algoritmen: het Interuniversitair Instituut voor Bio-informatica Brussel (IB)², het ULB Centrum voor Menselijke Genetica (CHG) en de ULB Machine Learning Group (MLG). Dit consortium heeft [...]

24 maart 2022

Genome4Brussels door Sofia Papadimitriou


2022, G4BXL

Sinds 2019 heeft Fondation 101 génomes het voorrecht om samen te werken met drie organisaties die gespecialiseerd zijn in bio-informatica, genetica en algoritmen (IB², CHG en MLG) in het Genomes4Brussels-project dat medegefinancierd wordt door het Brussels Gewest (Innoviris). Genome4Brussels wil een ecosysteem creëren om de ontwikkeling van bioinformatica-instrumenten voor genoomanalyse te optimaliseren en de overdracht van deze instrumenten naar [...]

12 februari 2022

Moge 2022 u gezondheid, veerkracht en vreugde brengen!


2022

Dank u voor uw steun en vrijgevigheid in een jaar 2021 dat voor velen van ons moeilijk is geweest. Desondanks hebben de laboratorium- (GEMS) en bioinformatica- (Genome4BXL) onderzoekers die wij dankzij u financieren, in 2021 onvermoeibaar gewerkt aan het Marfan-syndroom. De ontwikkeling van de in vitro genomische biobank zal een essentieel onderdeel zijn van de [...]

6 januari 2022

Succes van de actie van de Filigranes en foto's van de nacht van 29 november


2022

Dankzij uw aanwezigheid, uw aankopen (ter plaatse of online) en uw giften heeft de actie Filigranes op Fondation 101 Génomes bijna 20.000 euro opgebracht! Allemaal bedankt dat jullie van de Filigranes-actie zo'n succes hebben gemaakt! Dank aan onze sponsors voor dit evenement en in het bijzonder aan de Bertinchamps brouwerij, [...]

6 januari 2022